Tobankvakfi

>>Kamp Satışının Dağıtımı

Sayın Üyelerimiz,

Ankara, 08.06.2011

Vakfımıza ait Tırtar Kamp ve Dinlenme Tesislerimiz 05.03.2011 tarihinde yapılan ihale sonucunda KDV dahil 9.520.000 TL’sına satılmış olup bedeli 24.03.2011 tarihinde Vakfımız hesaplarına yatırılmıştır. Bilindiği üzere Mahkemece de onaylanan 05.03.1994 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda alınan karar gereği; kamp satışından elde edilen gelirin dağıtımı diğer varlıklarımızın dağıtımından farklı olacağı kararlaştırılmıştır.

Şöyle ki; kamp satışından elde edilen gelir havuzundan en yüksek pay alacak olan üyemizin sabit çarpanı tüm emekli üyelerimize aynen uygulanarak, çalışan üyelerimizin ise kendi sabit çarpanları dikkate alınarak dağıtım yapılacaktır. SATIŞ BEDELİ 9.520.000 TL’den 1.452.233 TL KDV, 157.225 TL Tapu Harcı, 522.552 TL Emlak vergileri/Ekspertiz ücretleri/İlan giderleri ve Avukatlık Ücreti toplamı 2.132.000 TL düşüldükten sonra kalan 7.388.000 TL’ye dağıtım tarihine kadar işleyecek 149.200 TL banka faiz geliri ilave edilerek bulunan 7.537.200 TL’nin dağıtımı yapılacaktır.

DAĞITIMIN ,İBRANAMEYİ İMZALAYIP GÖNDEREN ÜYELERİMİZE 07.07.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Dağıtımla ilgili vakfımız bildirisi ve ibranameler 17.06.2011 tarihinde üyelerimizin vakfımızdaki mevcut adreslerine posta kanalı ile gönderilecektir. Adresleri değişen üyelerimizin yeni adreslerini gösteren resmi belgeyi vakfımızın 0.312.229 96 71 nolu faksına veya

tbnk.vakfi@hotmail.com mail adresine belirtilen tarihe kadar bildirmeleri dağıtım paylarını bir an önce almaları açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca; 09.03.2003 tarihinden sonra vefat eden üyelerimizin varislerinden, aşağıdaki belgeleri göndermeyenlerin vakfımıza göndermeleri gerekmektedir.

1-Veraset ilamı aslı veya Noter tasdikli sureti,

2- Varislerin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4- Varislerin ikametgah ilmühaberi,

5- Soyadı-ad değişikliği olan varislerin mahkeme kararı veya evlilik cüzdan fotokopisi

6-18 yaşından büyük varisler için imza sirküleri

Kalan üç adet dairemizden 2 adet dairenin satışı 23.07.2011 tarihinde, bu tarihte satılmadığı takdirde 30.07.2011 tarihinde ihale yoluyla yapılacaktır. Vakıf merkezi olarak kullanılan bir adet dairemiz ise devam eden bazı mahkemelerimiz sebebiyle tasfiye gecikeceğinden şimdilik vakıf merkezi olarak kullanılmaya devam edilecektir. Satılacak olan iki daireden elde edilecek gelir ve kalan diğer tutarın dağıtımı ise daha sonra ayrıca yapılacaktır. Dağıtımın tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz .

Saygılarımızla,

TASFİYE HALİNDEKİ TÖBANK MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI YÖNETİM KURULU